Asociace podnikatů a manažerů partnerem Konference Ven z krabice

Vize

Vize či ideový záměr asociace se dá vyjádřit dvěma jednoduchými větami:

Dobré jméno podnikání a managementu a Chceme být při tom.

Co se pod tím skrývá? Nic objevného, vlastně jen základní myšlenky a postoje, které nám připadají tak samozřejmé, že je dále popisujeme jen velmi stručně.

Prvním principem, na kterém asociace stojí, je to,

že chceme podporovat Dobré jméno podnikání a managementu.

Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku tohoto státu a zároveň zcela podstatnou měrou ovlivňujeme společnost, její stav i rozvoj. Neseme svou kůži na trh, stojíme na vlastních nohách, nenatahujeme ruku, ale naopak, vytváříme hodnoty a práci pro další lidi. A protože k podnikání je třeba mít, kromě jiné výbavy, také optimismus, ambice a odvahu, je mezi podnikateli velmi málo ukňouraných a nešťastných lidí.

Přesto, že v ČR podniká více než jeden milónlidí, je stále vytvářen dojem, jakoby podnikání bylo něco podezřelého. Není. Naopak, podnikání je společensky prospěšné, je to jeden z principů, na nichž stojí lidská civilizace. Jsme přesvědčeni, že podnikání je v člověku geneticky zakódováno. To, na čem podnikání stojí, se podle nás dá vyjádřit několika klíčovými slovy: Práce, kreativita, odvaha, odhodlání, odpovědnost, transparentnost, spolehlivost a poctivost. Tyto hodnoty chceme podporovat.

-  Chceme podporovat a chránit dobré jméno podnikatelů.

-  Chceme pečovat o dobrou pověst českých podniků, jejich vlastníků a manažerů.

-  Chceme pomáhat dále kultivovat podnikatelské prostředí v ČR.

Druhý princi asociace vychází z toho, že se stále množí pravidla pro podnikání, stále více a více lidí, kteří nepodnikají, chtějí rozhodovat o tom, jak podnikat máme. Z toho vyplývá, že Chceme být při tom.

Vlastníme a řídíme firmy a neseme plnou odpovědnost za své jednání. Přesto však to nejsme my, kdo určuje pravidla, podle kterých podnikáme a pracujeme, a většinou se na tvorbě pravidel ani nemůžeme podílet. Stále nová a nová pravidla vymýšlejí lidé, kteří nejen, že nenesou odpovědnost za výsledky firem, ale nedopadají na ně ani důsledky jejich návrhů či rozhodnutí. Stát, jeho úředníci a často i různá marginální seskupení lidí říkají nám, podnikatelům a manažerům, jak máme podnikat a řídit firmy, a rozhodují o tom, co je a co není pro nás dobré.

Abychom mohli být přítomni tvorbě pravidel, abychom mohli ovlivňovat rámec, v němž se v podnikání budeme pohybovat, měli bychom se umět sdružit.

-  Chceme vědět o tom, co se pro nás připravuje a chceme to konzultovat a připomínkovat. 

-  Chceme jednat se státem jako silný sociální partner.

-  Chceme být při tom.

 

Připojte se k nám

Za Asociaci podnikatelů a manažerů

Radomil Bábek

předseda rady asociace

 

radomil.babek@asociacepm.cz

www.asociacepm.cz

Pořadatel:

Everesta, s.r.o.

 

Kontakt:

Mgr. Pavlína Šlajsová

+420 774 201 494

pavlina.slajsova@everesta.cz

Aktuality a články ze světa:

Fotky z brněnské konference 2016

Fotky z ostravské konference 2016

Rozhovor s řečníkem: záchranářkou Kristinou Höschlovou

Podívejte se na sestřih z pražské konference

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Rybička "Motivuje mě, když se mi podaří zušlechtit český podnikatelský Mordor"

Rozhovor s řečníkem: Martin Zach "Cesta na dno a zpět na vrchol"

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Brně

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Praze

Soutěž o lístky na pražskou konferenci Ven z krabice

Představujeme nového řečníka pražské VZK, pana Benjamina Kurase

Rozhovor s řečníkem: Marie Vodičková: "Jak peníze pomohly ke vzniku i zániku FOD"

Rozhovor s řečníkem: Radomil Bábek: „Podnikání jako životní styl.

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Nekvapil "Hodnota firmy bývá jiná než účetní"

Videoupoutávka na konferenci - Peníze (a) nebo život

Rozhovor s řečníkem: Lumír Němec o sobě tvrdí, že musí být "militantní hovado"

Viděli jste již naši upoutávku na VZK Peníze a(nebo) život?

Rozhovor s řečníkem: Jeroným Klimeš o tom, jak dělí populaci podle peněz

Rozhovor s řečníkem: Roman Šmucler o všem, co v "doktořině" udělal špatně

Náhled do místa konání konference Peníze (a)nebo život

Novým partnerem březnové konference jsou Firma roku a Živnostník roku

Peníze a(nebo) život? Již víme, kde se koná

Rozhovor s Tomášem Etzlerem, který hovoří o své zálibě v "nových kouscích"

Rozhovor s Vladimírem Peringerem, řečníkem konference VZK Ostrava

Co je ve "VZK" nového a na co se můžete těšit?

Vyprodaná Praha! "Ven z krabice" vykouklo 124 účastníků

Jak motivovat pracovníky v těžkých časech?

Starého psa novým kouskům nenaučíš - nebo ano?

Životní výzvy a etapy v rozhovoru s Františkem Kinským

Rozhovor s  Ivetou Clarke, která vystoupí na konferenci STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Rozhovor s Marianem Jelínkem, budoucím řečníkem konference STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Jak přimět lidi, aby dělali to, co chcete

Hradec Králové poprvé nazdvihl víko své krabice

Zbigniev Jan Czendlik rozesmál Ostravu

Asociace podnikatelů a manažerů partnerem konference Ven z krabice

Styly vedení lidí

Věnujete se dostatečně talent managementu?

Ven z krabice

— z anglického „out of the box thinking“, což znamená otevřené, kreativní myšlení
s nekonvenčním přístupem