1. Organizátor soutěže: Everesta s.r.o, se sídlem v Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 – Chodov

 

2. Název soutěže: „Peníze (a)nebo Život“

 

3. Místo a doba trvání: Soutěž probíhá na facebookové stránce Konference Ven z krabice [https://www.facebook.com/konferencevenzkrabice], a to v době od vyhlášení dne 29. února 2016 do 20:00 hodin dne 6. března 2016. 

 

4. Princip a podmínky soutěže: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18ti let s poštovní adresou v České republice. Účastník se do soutěže zapojí tím, že v době jejího konání doplní do komentáře k postu, který vyhlašuje soutěž,  komentář, ve kterém napíše, co by si vybral, jestli Peníze nebo Život a doplní to krátkým zdůvodněním. Dále účastník "dá lajk" těmto následujícím stránkám: Konference Ven z Krabice, Eyrie a Neurověda ve vzdělávání

 

5. Určení výherců, výhry: Vybereme celkem 10 autorů. Pět na základě našeho výběru (nejzajímavější důvod) a pět na základě počtu like. Z těchto 10 účastníků náhodně vybereme jednoho, který obdrží dvě vstupenky na pražskou Ven z krabice.

 

6. Oznámení a předání výher: Vítězný komentář bude vyhlášen na uvedené facebookové stránce a jeho autor bude vyzván, aby do týdne kontaktoval pořadatele. Výherce musí kontaktovat pořadatele tak, že zašle soukromou zprávu stránce Konference Ven z krabice, ve které uvede způsob přebrání výhry. Nebude-li výherce do týdne reagovat na vyhlášení vítězného komentáře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

 

7. Ochrana osobních údajů: Svou účastí vyjadřuje účastník soutěže pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti, a to výlučně za účelem provozu této soutěže. Po závěrečném slosování v březnu 2016 budou veškeré údaje zlikvidovány. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit. Soutěžící má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

 

8. Další důležité podmínky soutěže:

 

- Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné či nebudou odpovídat těmto pravidlům, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

 

- Účastník závazně prohlašuje, že obsah vloženého komentáře skutečně sám vytvořil (nikoliv stáhnul z jiných zdrojů), že je jediným autorem jím nahraného obsahu komentáře a že jím nahraný obsah komentáře neporušuje žádná práva třetích osob ani zákonné podmínky (např. práva zobrazených osob), a dále že disponuje dostatečným souhlasem od osob zobrazených na případných fotografiích a takový souhlas se zavazuje kdykoli na výzvu pořadatele neprodleně předložit. Účastník uděluje neomezenou a bezplatnou licenci pořadateli  k tomu, že jím zaslané komentáře mohou být  zveřejněné na Internetu, případně v jiných médiích dle rozhodnutí pořadatele, v souvislosti s touto soutěží. Účastník soutěže bere na vědomí, že jednou zveřejněný obsah komentáře se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

 

- O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené facebookové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.

 

- Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

 

- Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

 

- Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Facebook není pořadatelem soutěže a není s ní žádným způsobem spojen. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Pořadatel:

Everesta, s.r.o.

 

Kontakt:

Mgr. Pavlína Šlajsová

+420 774 201 494

pavlina.slajsova@everesta.cz

Aktuality a články ze světa:

Fotky z brněnské konference 2016

Fotky z ostravské konference 2016

Rozhovor s řečníkem: záchranářkou Kristinou Höschlovou

Podívejte se na sestřih z pražské konference

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Rybička "Motivuje mě, když se mi podaří zušlechtit český podnikatelský Mordor"

Rozhovor s řečníkem: Martin Zach "Cesta na dno a zpět na vrchol"

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Brně

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Praze

Soutěž o lístky na pražskou konferenci Ven z krabice

Představujeme nového řečníka pražské VZK, pana Benjamina Kurase

Rozhovor s řečníkem: Marie Vodičková: "Jak peníze pomohly ke vzniku i zániku FOD"

Rozhovor s řečníkem: Radomil Bábek: „Podnikání jako životní styl.

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Nekvapil "Hodnota firmy bývá jiná než účetní"

Videoupoutávka na konferenci - Peníze (a) nebo život

Rozhovor s řečníkem: Lumír Němec o sobě tvrdí, že musí být "militantní hovado"

Viděli jste již naši upoutávku na VZK Peníze a(nebo) život?

Rozhovor s řečníkem: Jeroným Klimeš o tom, jak dělí populaci podle peněz

Rozhovor s řečníkem: Roman Šmucler o všem, co v "doktořině" udělal špatně

Náhled do místa konání konference Peníze (a)nebo život

Novým partnerem březnové konference jsou Firma roku a Živnostník roku

Peníze a(nebo) život? Již víme, kde se koná

Rozhovor s Tomášem Etzlerem, který hovoří o své zálibě v "nových kouscích"

Rozhovor s Vladimírem Peringerem, řečníkem konference VZK Ostrava

Co je ve "VZK" nového a na co se můžete těšit?

Vyprodaná Praha! "Ven z krabice" vykouklo 124 účastníků

Jak motivovat pracovníky v těžkých časech?

Starého psa novým kouskům nenaučíš - nebo ano?

Životní výzvy a etapy v rozhovoru s Františkem Kinským

Rozhovor s  Ivetou Clarke, která vystoupí na konferenci STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Rozhovor s Marianem Jelínkem, budoucím řečníkem konference STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Jak přimět lidi, aby dělali to, co chcete

Hradec Králové poprvé nazdvihl víko své krabice

Zbigniev Jan Czendlik rozesmál Ostravu

Asociace podnikatelů a manažerů partnerem konference Ven z krabice

Styly vedení lidí

Věnujete se dostatečně talent managementu?

Ven z krabice

— z anglického „out of the box thinking“, což znamená otevřené, kreativní myšlení
s nekonvenčním přístupem