Styly vedení lidí

Daniel Golemana, který zpopularizoval myšlenku "emoční inteligence", v knize Primal Leadership popisuje šest různých stylů vedení. Nejefektivnější vůdci by se měli pohybovat mezi těmito styly a přijímat zrovna ten, který odpovídá kýžené situaci. Všechny z nich by se měli stát částí vůdcova repertoáru. Co jednotlivé vedení obnáší?

Vedení lidí je méně o Vašich potřebách a více o potřebách lidí v organizaci, kterou vedete. Styly vedení by měly být přizpůsobeny zvláštním požadavkům situace, konkrétním požadavkům zainteresovanch lidí a konkrétním problémům, kterým organizace čelí. 

Vizionář

Tento styl vedení je nejvhodnější ve chvíli, kdy organizace potřebuje nový směr. Jeho cílem je dostat lidi k novým společným snům. Vizionáři vyjadřují, kam se tým dostane, ale už neříkají, jak se tam dostanou. Motivují lidí k inovacím a experimentům.

Kouč

Toto je styl zaměřující se na rozvoj jednotlivců. Ukazuje lidem, jak zlepšit jejich výkon a přispívá k propojení svých cílů s cíli organizace. Koučování funguje nejlépe se zaměstnanci, kteří vykazují iniciativu a vyžadují další profesní růst. Tento styl ale může selhat, pokud bude vnímán jako „micromanaging“, což by mohlo podkopat sebevědomí samotného zaměstnance.

Afiliativní (láskyplné) vedení

Styl, který klade důraz na týmovou práci a vytváří soulad mezi lidmi navzájem. Jedná se o velmi důležitý přístup ve chvíli, kdy je potřeba zvýšit harmonii, morálku, zlepšit komunikaci nebo napravit nalomenou důvěru v organizaci.

Demokratické vedení

Tento styl čerpá z poznatků a dovedností lidí a vytváří skupinové úsilí k výsledným cílům. Demokratické vedení funguje nejlépe, pokud je směr organizace nejasný a vůdce musí dát na kolektivní moudrost skupiny. Tato snaha o konzensus může způsobit katastrofu v době krize, pokud situace vyžaduje rychlé rozhodování. 

Vedení udávající tempo

V tomto stylu vůdce stanovuje vysoké standardy pro výkon. Je posedlý tím, aby se dělaly věci lépe a rychleji a žádá to samé od každého. Autor ale varuje, že by se mělo používat střídmě, neboť může podkopávat morálku a lidé mohou mít pocit, jako kdyby se nedařilo. Statistiky ukazují, že tento přístup často otráví prostředí organizace.

Velící styl

Jedná se o klasický model „vojenského“ stylu vedení , který je pravděpodobně nejčastěji využíván a přitom nejméně efektivní. Vzhledem k tomu, že jen zřídka zahrnuje chválu a zaměstnance kritizuje, často podkopává morálku a uspokojení z práce. Autor tvrdí, že je účinný pouze v době krize, kdy je nutná změna. Dokonce i současná armáda dospěla k poznání, že užitečnost tohoto vedení je omezené.

Zdroj: http://guides.wsj.com

Pořadatel:

Everesta, s.r.o.

 

Kontakt:

Mgr. Pavlína Šlajsová

+420 774 201 494

pavlina.slajsova@everesta.cz

Aktuality a články ze světa:

Fotky z brněnské konference 2016

Fotky z ostravské konference 2016

Rozhovor s řečníkem: záchranářkou Kristinou Höschlovou

Podívejte se na sestřih z pražské konference

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Rybička "Motivuje mě, když se mi podaří zušlechtit český podnikatelský Mordor"

Rozhovor s řečníkem: Martin Zach "Cesta na dno a zpět na vrchol"

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Brně

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Praze

Soutěž o lístky na pražskou konferenci Ven z krabice

Představujeme nového řečníka pražské VZK, pana Benjamina Kurase

Rozhovor s řečníkem: Marie Vodičková: "Jak peníze pomohly ke vzniku i zániku FOD"

Rozhovor s řečníkem: Radomil Bábek: „Podnikání jako životní styl.

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Nekvapil "Hodnota firmy bývá jiná než účetní"

Videoupoutávka na konferenci - Peníze (a) nebo život

Rozhovor s řečníkem: Lumír Němec o sobě tvrdí, že musí být "militantní hovado"

Viděli jste již naši upoutávku na VZK Peníze a(nebo) život?

Rozhovor s řečníkem: Jeroným Klimeš o tom, jak dělí populaci podle peněz

Rozhovor s řečníkem: Roman Šmucler o všem, co v "doktořině" udělal špatně

Náhled do místa konání konference Peníze (a)nebo život

Novým partnerem březnové konference jsou Firma roku a Živnostník roku

Peníze a(nebo) život? Již víme, kde se koná

Rozhovor s Tomášem Etzlerem, který hovoří o své zálibě v "nových kouscích"

Rozhovor s Vladimírem Peringerem, řečníkem konference VZK Ostrava

Co je ve "VZK" nového a na co se můžete těšit?

Vyprodaná Praha! "Ven z krabice" vykouklo 124 účastníků

Jak motivovat pracovníky v těžkých časech?

Starého psa novým kouskům nenaučíš - nebo ano?

Životní výzvy a etapy v rozhovoru s Františkem Kinským

Rozhovor s  Ivetou Clarke, která vystoupí na konferenci STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Rozhovor s Marianem Jelínkem, budoucím řečníkem konference STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Jak přimět lidi, aby dělali to, co chcete

Hradec Králové poprvé nazdvihl víko své krabice

Zbigniev Jan Czendlik rozesmál Ostravu

Asociace podnikatelů a manažerů partnerem konference Ven z krabice

Styly vedení lidí

Věnujete se dostatečně talent managementu?

Ven z krabice

— z anglického „out of the box thinking“, což znamená otevřené, kreativní myšlení
s nekonvenčním přístupem