Máme radost, že můžeme oznámit, že novým partnerem naší konference Peníze (a)nebo život se staly Firma roku a Živnostník roku.


Soutěž Firma roku je určena všem firmám v České republice, které splňují dané podmínky. Soutěž patří svým mezioborovým a regionálním zaměřením mezi největší podnikatelské soutěže v ČR. Ti, kdo mají zájem účastnit se soutěže Firma roku, musí odpovědět na stručné otázky, kterými charakterizují své podnikání. Firma se hodnotí i dle tzv. scóringu, který je počítán na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, celkové zadluženosti, obrátky aktiv z tržeb, produktivita práce a provozní marže. Maximální možný scóring firmy je 2000 bodů. V krajích hlasuje odborná porota, která se skládá z cechů, asociací a partnerů. Scóring a podnikatelské příběhy mají v rámci hodnocení stejnou váhu – 50%. Do finále v rámci České republiky postoupí 14 vítězů krajských kol Firma roku 2015 a vítěz bude vybrán celostátní porotou. Ve finálovém kole při prezentaci před odbornou porotou se hodnotí zejména schopnost prezentujících firem, jak se orientují v konkurenčním prostředí, ambicióznost, reálnost podnikatelských plánů a jak to přispívá jejich okolí.
Cena Hospodářských novin Česká spořitelna Živnostník roku 2015. Pokud živnostník splní dané podmínky, zájemci dále odpovídají na otázky týkající se jejich podnikání. Do krajského kola může postoupit 10 živnostníků z každého kraje. Odborná porota dále hodnotí finalisty krajských kol. Každý porotce zhodnotí živnostníka a udělí mu pořadí. Ve finále může být celkem 14 vítězů krajských kol a ti se utkají ve dvou kolech. Nejdříve probíhá SMS hlasování veřejnosti a 7 živnostníků s největším počtem hlasů od veřejnosti předstoupí před porotu a ta rozhodne o celostátním vítězi.

Více informací na www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz.

Pořadatel:

Everesta, s.r.o.

 

Kontakt:

Mgr. Pavlína Šlajsová

+420 774 201 494

pavlina.slajsova@everesta.cz

Aktuality a články ze světa:

Fotky z brněnské konference 2016

Fotky z ostravské konference 2016

Rozhovor s řečníkem: záchranářkou Kristinou Höschlovou

Podívejte se na sestřih z pražské konference

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Rybička "Motivuje mě, když se mi podaří zušlechtit český podnikatelský Mordor"

Rozhovor s řečníkem: Martin Zach "Cesta na dno a zpět na vrchol"

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Brně

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Praze

Soutěž o lístky na pražskou konferenci Ven z krabice

Představujeme nového řečníka pražské VZK, pana Benjamina Kurase

Rozhovor s řečníkem: Marie Vodičková: "Jak peníze pomohly ke vzniku i zániku FOD"

Rozhovor s řečníkem: Radomil Bábek: „Podnikání jako životní styl.

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Nekvapil "Hodnota firmy bývá jiná než účetní"

Videoupoutávka na konferenci - Peníze (a) nebo život

Rozhovor s řečníkem: Lumír Němec o sobě tvrdí, že musí být "militantní hovado"

Viděli jste již naši upoutávku na VZK Peníze a(nebo) život?

Rozhovor s řečníkem: Jeroným Klimeš o tom, jak dělí populaci podle peněz

Rozhovor s řečníkem: Roman Šmucler o všem, co v "doktořině" udělal špatně

Náhled do místa konání konference Peníze (a)nebo život

Novým partnerem březnové konference jsou Firma roku a Živnostník roku

Peníze a(nebo) život? Již víme, kde se koná

Rozhovor s Tomášem Etzlerem, který hovoří o své zálibě v "nových kouscích"

Rozhovor s Vladimírem Peringerem, řečníkem konference VZK Ostrava

Co je ve "VZK" nového a na co se můžete těšit?

Vyprodaná Praha! "Ven z krabice" vykouklo 124 účastníků

Jak motivovat pracovníky v těžkých časech?

Starého psa novým kouskům nenaučíš - nebo ano?

Životní výzvy a etapy v rozhovoru s Františkem Kinským

Rozhovor s  Ivetou Clarke, která vystoupí na konferenci STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Rozhovor s Marianem Jelínkem, budoucím řečníkem konference STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Jak přimět lidi, aby dělali to, co chcete

Hradec Králové poprvé nazdvihl víko své krabice

Zbigniev Jan Czendlik rozesmál Ostravu

Asociace podnikatelů a manažerů partnerem konference Ven z krabice

Styly vedení lidí

Věnujete se dostatečně talent managementu?

Ven z krabice

— z anglického „out of the box thinking“, což znamená otevřené, kreativní myšlení
s nekonvenčním přístupem