Reference

Ven z krabice 6 STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Staří psi a nové kousky

Ve čtvrtek 8.10.2015 jsem se poprvé účastnil manažerské konference „ Ven z krabice 6“ s tématem „ Staří psi a nové kousky“ .
Konference byla organizačně výborně připravena, prostředí, ve kterém se konala, bylo přívětivé. Výborně byl rovněž proveden výběr přednášejících a vhodně byla zvolena i témata jejich přednášek. Všichni přednášející byli kvalitně připraveni a jejich úhel pohledu na problematiku této konference byl většinou nekonvenční. Rovněž debata po jednotlivých příspěvcích byla věcná a podnětná. Nejvíce mě zaujaly příspěvky pana Tomáše Etzlera, Radomila Bábka a Alfonce Jucka, které mi přinesly kvalifikovaný výklad k řadě otázek a vedly k tomu, že jsem vystoupil z krabice mého běžného uvažování.
Velmi rád se zúčastním příští konference Ven z krabice 7.
Ing. Jan Černý, vedoucí pobočky Ostrava

 

Next, s.r.o.

Staří psi a nové kousky
"Z celého dne mi zůstalo velké množství poznámek a nápadů a rád se k nim vracím. Potěšila mě pestrost výběru osobností a rozmanitost jejich osudů a povídání. U pana Kinského mě zaujalo, jak užil svého života a nakonec akceptoval "volání rodu." Je to velice inspirativní v době, kdy řada z nás chce žít svůj život a nikoli život cizí, např. rodičů. Iveta Clarke a její pojednání o ponížení a studu, zejména mužském bylo rovněž velmi silné. Tomáše Březinu znám, respektuji a baví mě jeho dynamika. Absolutně mě překvapil Marian Jelínek a už nyní hledám, kde bych mohl potkat jeho další přednášky. Je radost poslouchat a nechat se učit od někoho, kdo něčemu rozumí. Ještě jednou děkuji za krásný den."
Ivan Pavlíček, jednatel, NEXT, s.r.o.

Hranipex

Staří psi a nové kousky

 

"Ještě jednou bych Vám rád poděkoval, za výborně zorganizovanou přednášku. Bylo to pro mne velice inspirativní."

 

Ing. Alexandr Alexandrov, Managing Director, HRANIPEX, a.s.

Staří psi a nové kousky
"Opět velmi zajímavé a aktuální téma. Jednotliví řečníci profesně ve věku "starých psů" všichni dokázali, že nové kousky zvládají na jedničku a mají co předat těm "mladým psům" pokud o to budou stát. A platí to i ve firmách. Přísloví o starém psu, kterého novým kouskům nenaučíš není otázkou věku, ale nastavení atmosféry ve firmě a nasteví "open mind" jednotlivce. Děkuji společnosti Everesta za další inspirativní téma a příjemně strávený den."
Světlana Hančová, Personální ředitelka, Moser, a.s.

Ven z krabice 5 NÁVRAT K SELSKÉMU ROZUMU

Ven z krabice

Návrat k selskému rozumu

"Konference z cyklu "Ven z krabice" na téma "Návrat k selskému rozumu" jsem si dobřála jako den za odměnu. Moje očekávání setkat se s neobyčejnými řečníky se více než naplnila. Ukázali, jak důležitý je zdravý selský rozum v každé z oblastí našeho konání - od veřejné správy a samosprávy, přes podnikání v různých oborech až po chování na sociálních sítích a hlavně ve všech mezilidských vztazích, včetně těch nejbližších, rodinných. Slova moudrých a zkušených, sebereflexe, vtipná nadhled - to vše okořenilo celý den. Nadstandartní bylo i publikum - komunikující s řečníky i mezi sebou. Odcházela jsem nejen s nadějí, ale dokonce i s vírou, že jsme ještě o všechen zdravý rozum nepřišli a současně s pocitem, že patřím do příjemné "komunity" normálních lidí, kteří vidí... Ven z krabice."
Mgr. Marcela Novotná, personální ředitelka, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Ven z krabiceNávrat k selskému rozumu

 "Opět musím konstatovat, že se jednalo o povedenou akci s velmi zajímavým rozložením přednášejících. Pro mě osobně tyto akce znamenají vytržení z kadodenní rutiny, relax a možnost setkání se zajímavými lidmi."
Lukáš Valdman, obchodní ředitel AQUEL CREDIT s.r.o.  

 

"Jelikož jsem se účastnil konference "Ven z krabice" poprvé, nedokázal jsem si zcela představit její smysl při naprosté odlišnosti jednotlivých témat. O to více mě překvapil a potěšil způsob, jak jednotliví přednášející dokázali lidsky, poutavě a humorně propojit zdánlivě neslučitelné i v oblastech, kde bych to rozhodně nečekal. Celou akci (z mého pohledu skvěle připravenou) jsem opouštěl s povznášejícím pocitem, že nejsem sám, kdo je přesvědčen o (ne)smysluplnosti některých zavedených (ne)pořádků a že toto je dobrý začátek ke změně a "Návratu k selskému rozumu!"

Miroslav Pilař, manažer obchodních sítí AQUEL BOHEMIA, s.r.o.

"Na konferenci se mi líbilo již od okamžiku uvítání :-) Většina přednášek byla inspirativní, některé naprosto unikátní a zároveň zábavné (p. Hora, Vaněk, kolega Kořen). Myslím, že pro mne konference splnila co slibovala - "Ven z krabice". Ze srdce Vám přeji, abyste v nastoupaném duchu úspěšně pokračovali i v budoucnu."

Jaroslav Hložek, 1. místopředseda Město Slaný

"Konference "Ven z krabice" byla příjemným zpestřením dne. Byla jsem velice spokojená a nadšená. Ve volném čase chodím sama na různé přednášky, preferuji zdravý životní styl a hlavně "selský rozum". Z přednášejících hostů mě nejvíce zaujal Mgr. Vladimír Kořen, Petr Hora Hořejš a Roman Vaněk."

Jana Brestovanská, odborný referent personálního odboru

ÚJV

Návrat k selskému rozumu
"Konference Ven z krabice byla profesionálně zorganizovaná akce k příjemným zázemím a s řadou zajímavých přednášejících. Nejvíce mě z přednášejících zaujal pan Roman Vaněk, který velmi vtipným způsobem prezentoval svůj postoj k selskému rozumu. Výběr přednášejících byl vyvážený a pro účastníky tak konference získala neformální ráz."
Ing. Lenka Mikotová, vedoucí odd. Vzdělávání a interní komunikace, ÚJV Řež, a.s.

MÚ RalskoNávrat k selskému rozumu

"Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit poslední konference Ven z krabice. Jendak na programu byla velmi zajímavá témata, a dále jsem se mohl seznámit s nabídkami některých firem pro veřejný sektor. Určitě se zúčastním dalšího cyklu. Jako jeden z námětů pro příští setkání bych navrhoval také něco z etiky, např. pozvat pana Ladislava Špačka apod."
Mgr. Oldřich Němec, tajemník MěÚ, Městký úřad Ralsko

 

Ven z krabice

Návrat k selskému rozumu
"Jako vždy to byla akce dokonale připravená a všechna témata byla zajímavá. Při každké konferenci si řeknu, že už to nemůže být lepší a vždy je to "jinak" lepší. Myslela jsem si, že PhDr. Klimeše a např. Dr. Čírtkovou nemůže nikdo překonat, ale Mgr. Kořen a pan Vaněk a v neposlední řadě Petr Hora Hořejš, mě přesvědčil o opaku. Pan Mgr. Kořen mi tak skvěle objasnil dotační politiku, že jsem přestala kroutit hlavou na některými metodikami pro dotace. Pan Vaněk mě dokázal rozesmát a zamyslet se nad českou mentalitou a pan Hora Hořejš mě zaujal historickým pohledem na "selský" rozum, že se stejně jako jeden z účastníků konference vrátím k jeho Toulkám českou munilostí. Velice děkuji za možnost účastnit se takových akcí a určitě se přihlásím na další."
Mgr. Ludimila Šubrtová, vedoucí oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání, Krajská zdravotní, a.s. 

Ven z krabice

Návrat k selskému rozumu
"Je to vždy odpočinkový den s různými tématy, kde každá část, byť i pouze jedna věta mě přivede na myšlenku, jak dělat věci jinak a lépe. Škoda, že tyto akce budou pouze jednou ročně. Myslím si, že by bylo lepší držet tuto akci 2 x ročně a to pouze pro Prahu, jsem si jist, že by všichni rádi do Prahy přijeli."
Petr Beneš, zakladatel systému AQUEL

Konference Ven z krabice 4 - CUKR A BIČ

imperCukr a bič

"Konferenci dělají především její řečníci. U akce Ven z krabice se povedlo zajistit kvalitní osobnosti, které mají co říci a předat dále. To udělalo konferenci velice efektivní pro ty, kteří hledají jiné pohledy, nové nápady i zkušenosti těch, kteří již něco dokázali."
Jaroslav Holý, Marketing Manager, IMPER CZ

Ing. Petr Olyšar, ředitel, člen představenstva Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Cukr a bič
„Už program konference a přednášející uvedení na pozvánce konference „Ven z krabice 4: Cukr a bič“ vypadali velmi zajímavě. Samotný průběh, ale předčil mé očekávání. Velkou pochvalu zaslouží především rozmanitost pohledů na dané téma, které jednotliví řečníci představili. Další „Ven z krabice“ doporučuji všem. Osobně si ho určitě nenechám ujít.“
Ing. Petr Olyšar, ředitel, člen představenstva, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

 
Ing. Aleš Vaněk, ředitel společnosti INISOFT s.r.o.

Cukr a bič
„Dobrý den, velmi precizně připravená konference se zajímavě zařazenými tématy a výbornými přednášejícími. Zvlášť bych rád vyzdvihl prezentaci pana Grunda, jehož praktické poznámky ke své prezentaci jsem shledal  z mého pohledu velmi zajímavé.“
Ing. Aleš Vaněk, ředitel společnosti, INISOFT s.r.o.

 
Ing. Pavel Michek, místopředseda představenstva DESKO a.s.

Cukr a bič
„Poprvé jsem se zúčastnil konference Ven z krabice a nelituji. Bylo to nejen inspirativní, ale i velice příjemné setkání se zajímavými lidmi, takže příště přijedu zas.“
Ing. Pavel Michek, místopředseda představenstva DESKO a.s.

 
Blanka Štulíková, manažerka nákupu, JLV, a.s; JPServis, a.s.; BK Team, a.s.

Cukr a bič
„Konference mi přinesla velmi mnoho užitečných rad ve správném období mého pracovního života. Bezvadné přínosné poznatky, z nichž některé si přepíšu a vyvěsím poblíž svého pracovního místa. Rozhodně děkuji za moc prima atmosféru i skvělý doplňkový program“
Blanka Štulíková, manažerka nákupu, JLV, a.s; JPServis, a.s.; BK Team, a.s.

 
Andrea Ježková, HR Professional, Automotive Seating

Cukr a bič
„Konference Ven z krabice mě velmi mile překvapila. Netradiční pohled na téma Cukr a bič jsem velmi ocenila. Je to úplně něco jiného než klasické semináře a školení, na které jsme zvyklí a o to více osvěžující. Zaměstnanci Everesty jsou velmi milí lidé, kteří si váží svého zákazníka a dělají pro něj maximum. Ráda se zase někdy v budoucnu nechám takto hýčkat na těle i na duchu.“
Andrea Ježková, HR Professional, Johnson Controls Automotive Seating

 
Alice Hájková, Preciosa, a.s.

Cukr a bič
„Konferenci  Ven z krabice na téma Cukr a bič hodnotím jako velmi přínosnou, kdy se  účastník odpoutá od všední reality a získá pohled  „trochu odjinud“, zvenčí. Jednotlivé  prezentace byly velmi zajímavé ,  nejvíce mě však zaujala  p. Grunda a p. Klimeše. Součástí je samozřejmě i setkání se zajímavými lidmi a získání  nových kontaktů.“

Alice Hájková, Preciosa , a.s.

 
Jaroslav Vančura, jednatel, TEPLO Frýdlant s.r.o.

Hon na osobnosti
„Pravidelná pololetní konference Ven z krabice „nepřekvapila“ a byla opět kvalitní. Potvrdila se mi má zkušenost, že není důvod čekat na obsazení přednášejících, ale že je dobré se přihlásit při první možnosti.
Již se těším na podzimní setkání.“

Jaroslav Vančura, jednatel, TEPLO Frýdlant s.r.o.

 
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Hon na osobnosti
„Bylo to příjemné, poučné, inspirující.“
 
Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Hon na osobnosti - Ostrava

 
Václav NEKVAPIL

Hon na osobnosti
„Chtěl bych Vám poděkovat za pozvání na konferenci Ven z krabice, která byla pro mě osobně (ale předpokládám, že i pro většinu účastníků) vrcholem pražské konferenční sezóny, mimořádně inspirativní setkání. Rozhodně bych nerad vynechal další pokračování.“
Václav NEKVAPIL, Managing Director, CEC Government Relations, Praha

 
K & V ELEKTRO a.s.

Strategie přežití
„Konference byla super, hlavně závěrečné příspěvky. Myslím, že tyto akce EVERESTA prostě umí. Ještě jednou děkuji za pozvání.“
 
Ing. František Trabalík, K & V ELEKTRO a.s.

 
MOSER, a.s.

Strategie přežití
„Konference byly velmi inspirativní - zajímavé téma a zajímavé a kvalitní příspěvky zkušených řečníků. Doprovodný program byl velice nápaditý a hravý. Donutil mě alespoň na chvilku "vylézt z krabice". Celkový můj dojem ze všeho je: výborná kvalita za přijatelnou cenu. Oceňuji nasazení zaměstnanců Everesty, kteří konferenci připravili, zajistili a starali se přátelsky o účastníky a tím přispěli k mému pozitivnímu zážitku.“
Světlana Hančová, MOSER, a.s.

 
Magdalena Divišová, Acomware s.r.o.

Ven z krabice
„Ještě jednou děkuji za milou konferenci, těším se na všechny materiály.“
 
 
Magdalena Divišová, Acomware s.r.o.

 
Ajeto spol. s r.o. Czech Glass Craft

Ven z krabice
„Bylo to velice zajímavé setkání. Budu se těšit na další spolupráci.“
 
 
Jaroslav Türnhofer, Ajeto spol. s r.o. Czech Glass Craft

 
Střední škola Horní Bříza

Ven z krabice
„Dovolte mi Vám poděkovat za možnost se zúčastnit konference Ven z krabice. ... Moc se mi líbila vystoupení pana ředitele a pana Nováka!“
 
Karel Suda, Střední škola Horní Bříza

 
Mgr. Lenka Minaříková, Ecolab Hygiene s.r.o.

Ven z krabice
„Skvěle vybrané téma akce, důvěryhodní a přitom zábavní přednášející, výborné a aktivzující prostředí, jedním slovem - Everesta. Vy prostě výrazně převyšujete ostatní. Děkuji za inspiraci, pohodu a radost, Vašemu antikrabicovému dopingu fandím!“
Mgr. Lenka Minaříková, Ecolab Hygiene s.r.o.

 

Pořadatel:

Everesta, s.r.o.

 

Kontakt:

Mgr. Pavlína Šlajsová

+420 774 201 494

pavlina.slajsova@everesta.cz

Aktuality a články ze světa:

Fotky z brněnské konference 2016

Fotky z ostravské konference 2016

Rozhovor s řečníkem: záchranářkou Kristinou Höschlovou

Podívejte se na sestřih z pražské konference

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Rybička "Motivuje mě, když se mi podaří zušlechtit český podnikatelský Mordor"

Rozhovor s řečníkem: Martin Zach "Cesta na dno a zpět na vrchol"

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Brně

Program Ven z krabice: Peníze a(nebo) život v Praze

Soutěž o lístky na pražskou konferenci Ven z krabice

Představujeme nového řečníka pražské VZK, pana Benjamina Kurase

Rozhovor s řečníkem: Marie Vodičková: "Jak peníze pomohly ke vzniku i zániku FOD"

Rozhovor s řečníkem: Radomil Bábek: „Podnikání jako životní styl.

Rozhovor s řečníkem: Tomáš Nekvapil "Hodnota firmy bývá jiná než účetní"

Videoupoutávka na konferenci - Peníze (a) nebo život

Rozhovor s řečníkem: Lumír Němec o sobě tvrdí, že musí být "militantní hovado"

Viděli jste již naši upoutávku na VZK Peníze a(nebo) život?

Rozhovor s řečníkem: Jeroným Klimeš o tom, jak dělí populaci podle peněz

Rozhovor s řečníkem: Roman Šmucler o všem, co v "doktořině" udělal špatně

Náhled do místa konání konference Peníze (a)nebo život

Novým partnerem březnové konference jsou Firma roku a Živnostník roku

Peníze a(nebo) život? Již víme, kde se koná

Rozhovor s Tomášem Etzlerem, který hovoří o své zálibě v "nových kouscích"

Rozhovor s Vladimírem Peringerem, řečníkem konference VZK Ostrava

Co je ve "VZK" nového a na co se můžete těšit?

Vyprodaná Praha! "Ven z krabice" vykouklo 124 účastníků

Jak motivovat pracovníky v těžkých časech?

Starého psa novým kouskům nenaučíš - nebo ano?

Životní výzvy a etapy v rozhovoru s Františkem Kinským

Rozhovor s  Ivetou Clarke, která vystoupí na konferenci STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Rozhovor s Marianem Jelínkem, budoucím řečníkem konference STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY

Jak přimět lidi, aby dělali to, co chcete

Hradec Králové poprvé nazdvihl víko své krabice

Zbigniev Jan Czendlik rozesmál Ostravu

Asociace podnikatelů a manažerů partnerem konference Ven z krabice

Styly vedení lidí

Věnujete se dostatečně talent managementu?

Ven z krabice

— z anglického „out of the box thinking“, což znamená otevřené, kreativní myšlení
s nekonvenčním přístupem